TUNELSKE PEĆI I PROIZVODNE LINIJE

Tunelske pekarske peći DADEX namenjene su za masovnu proizvodnju standardnih vrsta hleba, svih vrsta peciva, proizvoda konditorske industrije (razni keksovi, štapići i sl.), podloga za picu, specijalnih vrsta hleba, itd. Svojim automatizovanim radom predstavljaju odličnu osnovu za smanjenje radne snage i postizanje uniformnosti proizvodnje. Namenjene su za mali i srednji kapacitet proizvodnje. Proizvode se u više korisnih širina (0.45 m – 2.45 m) i proizvoljnoj dužini. Tunel peći je podeljen u tri temperaturno nezavisne zone kod kojih se svakoj može nezavisno regulisati temperatura patosa i plafona. Maksimalna temperatura svake zone je 400°C. U prvoj zoni se vrši prijem tehnološke pare, dok druga i treća zona imaju mogućnost otparavanja (otvaranjem klapni za odvod pare iz zona). Vreme prolaska trake kroz tunel je od 1 – 45 min i može se kontinualno menjati. Brzinom kretanja trake upravlja frekventni regulator. Kompletna kontrola i regulacija rada peći obavlja se industrijskim PLC kontrolerima. Radom grejača upravljaju Solid State releji koji omogućavaju finu regulaciju korišćene električne energije za rad grejača. Korisnik upravlja radom peći preko touch screen displeja . Na njemu su prikazana očitavanja svih relevantnih parametara i putem intuitivnih menija omogućena laka i brza promena parametara u toku rada peći bez potrebe za zaustavljanjem kretanja trake. U peć se ugrađuju različite vrste žičane ili pune metalne trake, u zavsnosti od proizvoda koji se peče.
Ukoliko proizvodni proces to zahteva, uz peć se isporučuje kotao za proizvodnju pare. Dimenzije i kapacitet kotla se prilagođavaju dimenzijama peći i tehnološkim zahtevima pečenja roizvoda.
Da bi se postigla potpuna automatizacija proizvodne linije, uz peć se, ukoliko to proizvodni proces zahteva, isporučuje automatska fermentaciona komora. Komora vrši prijem proizvoda na ulazu preko transportera i nakon prolaska proizvoda kroz komoru putem predajnog mosta šalje proizvod u peć. Komora je spregnuta sa samom peći tako da se brzina prolaska proizvoda kroz komoru može menjati zajedno sa promenom brzine prolaska proizvoda kroz peć, a naravno, moguće ih je regulisati i odvojeno. Mikroklimatski uslovi u komori se automatski održavaju nakon postavljanja parametara. Radom komore upravlja ista procesna oprema koja se koristi kod peći.

DADEX izrađuje i prozvodne linije prema zahtevu kupca. To znači da se dimenzije i karakteristike tunelskih peći mogu prilagoditi specifičnim potrebama kupca. Traka tunelske peći može biti izrađena od pletene žice, od punog metala, od metalnih segmenata ili granitnih segmenata. U sklopu linije moguća je izrada protočnih ferementacionih komora različitog dizajna, raznih transportnih traka od različitih materijala, spiralnih transportera za hlađenje, dodavanje različitih senzora i automatskih sklopova za potpunu automatizaciju linije, a celom linijom upravlja PLC kontroler u sprezi za HMI displejem osetljivim na dodir.

Uputite zahtev za specifičnom proizvodnom linijom firmi DADEX i dobićete najbolju i najpovoljniju ponudu za proizvodnju iste.

 • Peć je podeljena u više temperaturno nezavisnih zona (u zavisnosti od ukupne dužine peći).
 • Nezavisna regulacija temperature plafona i patosa za svaku zonu.
 • Nezavisna regulacija angažovane snage grejača plafona i patosa za svaku zonu (upotrebom Solid State Relay-a).
 • Lako promenjljiva brzina prolaska trake kroz peć (upotrebom frekventnog regulatora).
 • Kontrola, temperatura po zonama, temperatura gornjih i donjih grejača po zonama i regulacija brzine
  frekventnim regulatorom vrši se pomoću PLC kontrolera (procesora), a sve komande i zadavanje parametara su na
  touch screen-u.
 • Peć je spolja izradjena komplet od inoxa.
 • Visoka termalna izolacija.
 • Kompletan eksterijer peći izrađen od inoxa.

 

 

 

 

 

 • Ugradnja različitih transportnih traka u zavisnosti od proizvoda: pletena žičana traka, puna metalna traka, traka od metalnih segmenata, traka od granitnih segmenata.
 • Doziranje pare na ulazu u tunel peći. Para se proizvodi u specijalnom namenskom kotlu za proizvodnju pare.
 • Opcioni viziri za kontrolu proizvoda.
 • Transportne trake svih vrsta.
 • Dodatni senzori i automatski moduli za potpunu automatizaciju.