PARNA PEKARSKA PEĆ DADEX D-PEK

Parne etažne pekarske peći DADEX namenjene su za intenzivnu proizvodnju. Poseduju sistem grejnih cevi koji omogućava jednaku distribuciju toplote kroz sve delove peći. Ovo se postiže bez upotrebe bilo kakvih ventilatora ili pokretnih delova. Na ovaj način se dobija ravnomernost pečenja porizvoda bez dodatnih podešavanja. Ložište načinjeno od termoizolacionih materijala u sprezi sa dobrom izolacijom omogućava da peć veoma dugo zadržava toplotnu energiju. Otpadni gasovi se koriste za zagrevanje bojlera za vodu i time se dobija topla tehnička voda. Peć se može zagrevati čvrstim gorivom, peletima, gasom, naftom, pa čak i električnim grejačima. Peć se standardno isporučuje sa mogućnošću rada na čvrsta goriva. Svaka etaža poseduje sopstveni proizvođač pare koji se greje od strane ložišta, ali i dodatne električne grejače kako bi se, ako je to potrebno, dodatno ubrzala proizvodnja pare. Parne peći pružaju najveću ekonomičnost, a mogu se koristiti za pečenje svih vrsta proizvoda.

1) Sistem grejača sačinjen od bešavnih čeličnih cevi debljine 4 mm i prečnika 32 mm, otporan je na visoki pritisak i testiran na temperaturi od 500 °C. Time se garantuje ispravnost cevi na temperaturama pečenja proizvoda. Cevi su raspoređene tako da se dobije ravnomernost pečenja u svim delovima peći. 2) Zidovi na bočnim i zadnjoj strani peći u sprezi sa dobrom izolacijom između samih zidova i spoljne oplate peći zadržavaju svu toplotu unutar peći i maksimalno smanjuju gubitke odavanjem toplote. 3) Ložište parne peći pripremljeno je za loženje čvrstim gorivom, ali se lako može instalirati gorionik na bilo koje gorivo kao i električni grejači koji su proizvod firme DADEX. 4) Generatori pare za etaže i fermentacionu komoru greju se od samog ložišta peći, a poseduju i električne grejače koji vrše brzo dogrevanje kada je to potrebno. 5) Otvori sa prednje strane peći omogućavaju lak pristup kanalima radi čišćenja i održavanja. 6) Bojler za vodu od inoxa nalazi se na plafonu peći i greje od otpadnih gasova. Tako se dobija tehnička voda koju možete koristiti u svojoj proizvodnji. 7) Toplota se prenosi kroz kanale od šamotne cigle i ravnomerno zagreva sve cevi u sistemu.

 

 

 

 • Sve etaže rade na istoj temperaturi.
 • Ekonomična pri intenzivnoj proizvodnji.
 • Mogućnost rada na čvrsta goriva, na sva tečna i plinovita goriva, na električnu energiju.
 • Upravljanje radom peći pomoću integrisanog digitalnog panela.
 • Nezavisni snažni generatori pare za svaku etažu koji omogućavaju vezane ture pečenja.
 • Patosi etaža izrađeni od termostabilnog betona.
 • Visoka termalna izolacija.
 • Kompletan eksterijer peći izrađen od inoxa.
 • Upravljanje radom peći pomoći integrisanih digitalnih panela.
 • Mogućnost postojanja bočnog ložišta.
 • Vrata od stakla ili od inoxa.
Br.etažža
Decks
Model
Model
Dimenzije etažže
Deck dimensions (mm)
Korisna površina
Baking surface
Kapacitet
Capacity
Plehovi
Trays
Spoljašnje dimenzije
External dimensions (mm)
3D-PEK 3109850x10202.20 m23691600x1850x2000
3D-PEK 3112850x12203.00 m248121600x2050x2000
3D-PEK 3115850x16203.75 m260151600x2450x2000
3D-PEK 3118850x18204.50 m272181600x2650x2000
3D-PEK 32121250x8203.00 m248122000x1650x2000
3D-PEK 32151250x10203.75 m260152000x1850x2000
3D-PEK 32181250x12204.50 m272182000x2050x2000
3D-PEK 32241250x16206.00 m296242000x2450x2000
3D-PEK 32271250x18206.75 m2108272000x2650x2000
3D-PEK 32301250x20207.50 m2120302000x2850x2000
3D-PEK 32331250x22208.00 m2132332000x3050x2000
3D-PEK 33181850x8204.50 m272182640x1650x2000
3D-PEK 33271850x12206.70 m2108272640x2050x2000
3D-PEK 33361850x16209.00 m2144362640x2450x2000
3D-PEK 33451850x202011.20 m2180452640x2850x2000
3D-PEK 33521850x242013.50 m2210522640x3250x2000
4D-PEK 4108850x6202.00 m23281600x1450x2000
4D-PEK 4112850x10203.00 m248121600x1850x2000
4D-PEK 4116850x12204.00 m264161600x2050x2000
4D-PEK 4120850x16205.00 m280201600x2450x2000
4D-PEK 4124850x18206.00 m296241600x2650x2000
4D-PEK 42161250x8204.00 m264162000x1650x2000
4D-PEK 42201250x10205.00 m280202000x1850x2000
4D-PEK 42241250x12206.00 m296242000x2050x2000
4D-PEK 42321250x16208.00 m2128322000x2450x2000
4D-PEK 42361250x18209.00 m2144362000x2650x2000
4D-PEK 42401250x202010.00 m2160402000x2850x2000
4D-PEK 42441250x222011.00 m2176442000x3250x2000
4D-PEK 43241850x8206.00 m296242640x1650x2000
4D-PEK 43361850x12209.00 m2144362640x2050x2000
4D-PEK 43481850x162012.00 m2192482640x2450x2000
4D-PEK 43601850x202015.00 m2240602640x2850x2000
4D-PEK 43721850x242018.00 m2288722640x3250x2000