POTEZNI APARATI I KOLICA

Potezni aparati služe za ubacivanje (ostavljanje) proizvoda direktno na patos etaže. Mogu biti izrađeni od inoxa, aluminijuma ili u kombinaciji ova dva materijala. Izrađuju se po standardnim dimenzijama za pekarske peći DADEX ili po zahtevu kupca.

Kolica za plehove izrađena su od inoxa. Izrađuju se po standardnim dimenzijama za pekarske peći DADEX ili po zahtevu kupca. Mogu imati različit broj nosača i razmak imeđu njih. Kolica imaju okretne točkiće.

  • Materijal izrade – inox
  • U standardnim dimenzijama prave se za plehove dimenzije 400×600 i 600×800 mm
  • Broj nosača – 12, 16, 18, 20
  • Moguća proizvodnja prema zahtevu kupca

Ova kolica i aparati omogućavaju jednostavno, lako i brzo ubacivanje proizvoda na pečenje i vađenje ispečenog proizvoda. Izrađena su od inoxa. Izrađuju se po standardnim dimenzijama za pekarske peći DADEX ili po zahtevu kupca. Kolica imaju okretne točkiće.

Lift se automatski pozicionira na visinu željene etaže, a zatim se aparat ručno ubacuje u etažu. Ovaj sisem omogućava jednostavno, lako i brzo ubacivanje proizvoda na pečenje i vađenje ispečenog proizvoda. Lift je izrađen od farbanog čelika, potezni aparat je izrađen od inoxa. Izrađuje se po standardnim dimenzijama za pekarske peći DADEX ili po zahtevu kupca. Sistem se integriše u pekarsku peć kao njen sastavni deo.