KONTAKT

Kontaktirajte nas

KONTAKT

Dadex d.o.o. Stojana Čupića bb 22204 Salaš Noćajski
Tel: +381 22 21 55 680, 21 55 681, 21 55 682
Fax: +381 22 651 722
web: www.dadex.rs
e-mail: office@dadex.rs

DADEX D.O.O. PODACI

PIB: 101965999
Matični broj: 08386919
Žiro računi:
330-51000520-24 Credit Agricole

DADEX d.o.o.