FERMENTACIONA KOMORA

DADEX automatska fermentaciona komora obezbeđuje optimalne uslove za narastanje testa posle zamesa. Poseduje grejače za grejanje ambijenta i proizvođač pare koji komori daje potreban nivo vlage. Ventilator služi za mešanje vazduha i pravljenje homogenog ambijenta. Komora je u potpunosti izrađena od inoxa, od duplih sendvič limova koji između imaju izolacioni materijal što pruža dobru toplotnu izolaciju komore. Poseduje automatiku što znači da je dovoljno postaviti željenu temperaturu i procenat vlage, a dalje se doziranje pare i regulacija temperature vrše automatski. Ukoliko je komora samostalna, upravljanje radom komore vrši se preko kontrolnog panela na komori. Ukoliko se komora isporučuje sa pekarskom peći, kontrolni panel je integrisan u samu peć. Dimenzije fermentacione komore su prilagodljive zahtevu kupca.

 

 

  • Snažni generator pare.
  • Izrađena od sendvič panela.
  • Dobra termalna izolacija.
  • Kompletan enterijer korome izrađen od inoxa AISI 304.
  • LED rasveta.
  • Ugrađena automatika za automatsku regulaciju temperature i vlažnosti ambijenta.

 

 

  • Upravljanje radom komore pomoću integrisanog digitalnog panela.